Kort fra årsmøtet

Som tidligere annonsert, så ble årsmøtet i Fet svømmeklubb avholdt 21. mars 2018. Fullstendig referat og protokoll vil foreligge straks det er skrevet/signert av årsmøtets valgte signaturrepresentanter. Årsmøtet ble lovlig satt, og kort oppsummert så ble...

Tid for å melde seg på svømmekurs!

Påsken nærmer seg overstått og vinteren henger nok ikke med så veldig mye lengre. Samtidig er vi bare halvveis til sommerferien og det er mer enn nok tid til å få med seg 10-11 kurskvelder i svømmebassenget! Har du barn som trenger å begynne med vanntilvenning, eller...