Gratis folkebad i juleferien!

Fet Svømmeklubb har gjennom et samarbeid med Fet kommune og støtte fra BUFDIR gleden av å kunne tilby gratis folkebad i ferier. Tredje «bolken» med gratisdager/tider blir i bassenget på Dalen skole i romjula (se også her):Onsdag 26.desember...