Tips til hjemmeøvelser under koronaperioden

Norges Svømmeskole

Norges Svømmeskole er basert på solid, gjennomtestet pedagogikk og metodikk, og er tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Den lovpålagte svømmeopplæringen i norsk skole følger nå også alle de sammen prinsippene.

Begynnerkurs

De fem første nivåene i Norges Svømmeskole faller inn under det vi kaller begynnerkurs (vann-, hval-, skilpadde-, pingvin-, og selungemerket). Etter å ha gått igjennom disse nivåene skal barnet være i stand til å stupe uti på dypt vann – svømme 12,5 meter på magen – skifte retning – svømme 2-3 meter mot startstedet – stoppe – flyte i 30 sekunder – svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Videregående kurs

Gjennom de neste fire nivåene som faller inn under det vi kaller videregående kurs (sel-, sjøløve-, delfin-, og haimerket) lærer deltagerne seg bedre crawl- og ryggteknikk (selmerket). Deretter introduseres bryst- og delfinbevegelser (sjøløvemerket) som videreutvikles til full bryst- og butterflysvømming (delfinmerket). På det siste nivået (haimerket) kombineres alle de fire svømmeartene og man setter dette sammen med vendinger slik at man kan gjennomføre 100m medley med riktig teknikk i alle delene. Etter å ha bestått haimerket går man etter en hospiteringsperiode over i klubbens konkurranse-, trenings-, eller mosjonspartier. I Fet Svømmeklubb legger vi stor vekt på allsidighet og moro, og ønsker at flest mulig prøver seg på klubbens Vill i Vann-tilbud og også blir med oss ut og svømmer i sommerhalvåret!

Påmelding til svømmekurs

Tryggivann.no er en portal for påmelding og administrering av svømmekurs. Tjenesten utvikles og driftes av Norges Svømmeforbund på vegne av alle arrangørklubber. Vil du melde på deg selv eller en av dine barn på svømmekurs må du først registrere en bruker på tryggivann.no. Når brukerkontoen er opprettet vil du motta en mail med en bekreftelseskode. Etter at du har mottatt denne klikker du på linken ‘Aktiver ny konto’ på denne siden. Tast inn ditt brukernavn og din aktiveringskode for å aktivere. Deretter kan du logge på og melde på svømmekurs. Skal du melde på et barn er det allikevel du som skal opprette en brukerkonto. Barnet registrerer du senere i påmeldingsprosessen. Vi har samlet noen nyttige dokumenter her:

Vannmerket

Kurset er for elever som ikke har noen erfaring i vann tidligere. Det er på dette kurset man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene «Dykke», «Flyte», «Gli» og «Fremdrift».

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende testøvelser:

«Frakte» et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det!

Stå i hoftedypt vann og la en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet!

Påmelding via Tryggivann.no

Hvalmerket

Kurset fokuserer på kjernefunksjonen «Dykke», som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

Kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten

Påmelding via Tryggivann.no

Skilpaddemerket

Kurset fokuserer på kjernefunksjonen «Flyte», som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet «bærer» kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side

Påmelding via Tryggivann.no

Pingvinmerket 

Kurset fokuserer på kjernefunksjonen «Gli», som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstand. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

Kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i vannflaten – gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre beinspark i linjeholdning og puste

Påmelding via Tryggivann.no

 

Selungemerket

Kurset fokuserer på kjernefunksjonen «Fremdrift», som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstanden i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

Stupe uti på dypt vann – svømme 12,5 meter på magen – skifte retning – svømme 2-3 meter mot startstedet – stoppe – flyte i 30 sekunder – svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet

Påmelding via Tryggivann.no

 

Selmerket

På Selkurset har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

Kunne svømme crawl og rygg finkoordinert
Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Påmelding via Tryggivann.no

 

 

Sjøløvemerket

På Sjøløve-kurset har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynnerkursene, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

Påmelding via Tryggivann.no

 

Delfinmerket

På Delfin-kurset har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-kurset har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
Kunne svømme med klær og trå vannet

 

Påmelding via Tryggivann.no

 

Haimerket

På Hai-kurset har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående kursene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

Kunne svømme medley
Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
Kunne grunnleggende livredning i vann

Påmelding via Tryggivann.no

Svømmeopplæring for nybegynnere og videregående vil i uke 32 foregå på Østersund og i uke 33 på Dalen. I uke 36 starter høstens kurs og da vil kalenderen under endres

Mandag Østersund

Tirsdag Østersund

Onsdag Østersund

Torsdag Østersund

Fredag Østersund

Søndag Østersund

Leter du etter treningspartiene?