Fet Svømmeklubb har et bredt og variert trimtilbud

Halvårskortet – en mulighet er at man løser et halvårskort som gir fri tilgang til tre trimøkter hver uke. Det er for tiden to forskjellige typer økter å velge mellom:

  • Instruktørstyrt trim i vann til musikk. Vanngym er organisert trim i vann med musikk og med ulike typer treningsverkøty. Instruktørene i Fet Svømmeklubb har teoretisk og praktisk kompetanse innen vanngym. Se kalender under dager og tider.
  • Egenstyrt trim/trening med en ansvarlig fra svømmeklubben tilstede i bassenget. Dette er for deg som ønsker å svømme i ditt eget tempo. Det er en utdannet instruktør til stede som kan gi veiledning om svømmeteknikk og opplæring i svømming. Dette bør imidlertid avtales med ansvarlig instruktør på forhånd da denne selv ligger og svømmer. Se kalender under dager og tider.

Betaling gjøres hvert halvår via www.tryggivann.no. Du finner «kurset» under kurstypen «Annet» og navnet på kurset vil være «Aktiv for livet – Halvårskort [vår eller høst] [årstall]».

Du er alltid velkommen til en gratis prøvetime for å se om dette er noe for deg før du betaler for deltagelsen på de videre øktene.

Vi har også andre muligheter for deg som liker å holde deg i aktivitet

For alle disse andre tilbudene gjelder det samme som over: Du er alltid velkommen til en gratis prøvetime for å se om dette er noe for deg før du betaler for deltagelsen på de videre øktene.

Mandag Østersund

Tirsdag Østersund

Torsdag Østersund

Lørdag Østersund

Lørdag Asak

Søndag Dalen