Internasjonale svømmegrupper – hjelp til et aktivt liv i vann på tvers av kulturgrenser

Mange som kommer til Norge som flyktninger har aldri hatt muligheten til å lære å svømme. Det er til og med de som har vært skremt med at vann er svært farlig og noe man skal holde seg langt unna. Noen har hatt traumatisk opplevelser i forhold til vann under flukten hit. Også en del arbeidsinnvandrere kommer til oss uten svømmeferdigheter. I tillegg er det flere som er født og oppvokst i Norge som av forskjellige grunner ikke kan svømme.

I vann føles kroppen nærmest vektløs. Samtidig er det stor motstand mot bevegelse. Det betyr at man enkelt kan kombinere trim for de som har vært i lite aktivitet sammen med trening for selv erfarne mosjonister. Med moderne bruk av et svømmebasseng kan man enkelt kombinere samtidig svømmeopplæring og trimaktiviteter.

I Lillestrøm kommune har vi sett at det tar tid for nylig ankomne flyktninger å finne veien til kommunens idretts- og kulturarenaer. Selv de som har vært her i lengre tid er underrepresentert. Dette gjelder også arbeidsinnvandrere.

Tradisjonelt har det vært lite samarbeid i Lillestrøm kommune (og i de «gamle» kommunen) mellom frivillig organisasjoner for å nå ut til de nevnte gruppene over. Det har til og med skortet på samarbeid mellom de offentlige aktørene. Det frivillige og det offentlige jobber sjeldent sammen. I tillegg ser vi at selv gode prosjekter sliter med å komme over i en permanent driftsfase.

Gjennom et unikt samarbeid har vi satt oss mål om å drive svømmeopplæring, tilby trim og trening i vann og samtidig være en inkluderings- og integreringsarena i Lillestrøm kommune på permanent basis. Fet svømmeklubb samler i prosjektet innsats fra Røde Kors, Sykehjemsforeningen, Flykningekoordinatorene, Innføringsklassen, Frivilligsentralen, Folkehelsekoordinatoren og Frisklivskoordinatoren i kommunen.

Aktiv for livet – Internasjonal Dametrim

Fet Svømmeklubb arrangerer i samarbeid med Stiftelsen Dam, Fet Røde Kors og Lillstrøm kommune gjennom hele skoleåret svømmekurs for kvinner! For de som allerede synes de svømmer godt nok kan man bruke tilbudet til egentrening eller trim i vann. Samtidig ønsker vi å legge til rette for samvær og prat på tvers av kulturer og aldre kvinner imellom. Badstua vi være åpen og varm hele timen! Svømmeklubben stiller med bare kvinnelige instruktører, og menn vil ikke ha tilgang til bassenget i denne timen. Tilbudet er åpent for kvinner og jenter fra 13 år og eldre. Vi har som regel plass til nye deltagere slik at man kan begynne også midt i en sesong. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om tilbudet. Du kan også gå direkte til påmelding her (velg kurstype «Annet», deretter kurset «Aktiv for livet – Internasjonal Dametrim»).

Aktiv for livet – Internasjonal Herretrim

Fet Svømmeklubb arrangerer i samarbeid med ExtraStiftelsenFet Røde Kors og Fet kommune gjennom hele skoleåret svømmekurs for herrer og ungdom fra 13 år og eldre. For de som allerede synes de svømmer godt nok kan man bruke tilbudet til egentrening eller trim i vann. Badstua vi være åpen og varm hele timen! Målet er at vi skal ha det gøy i vannet sammen, og at de som ønsker å lære å svømme gjør det! Samtidig ønsker vi å legge til rette for samvær og prat på tvers av kulturer og aldre menn imellom. Vi har som regel plass til nye deltagere slik at man kan begynne også midt i en sesong. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om tilbudet. Du kan også gå direkte til påmelding her (velg kurstype «Annet», deretter kurset «Aktiv for livet – Internasjonal Herretrim»).

Om de internasjonale gruppene

Fet Svømmeklubb har opp gjennom årene i flere omganger organisert svømmekurs for flyktninger. Etter noen år uten denne aktiviteten tok Fet Røde Kors kontakt med svømmeklubben våren 2015 for å høre om det var mulig å gjennomføre et kurs for en gruppe kvinnelige flyktninger som ønsket å bli trygge i vann og lære seg å svømme. Resultat ble et intensivkurs med 6 økter som ble gjennomført i mai og juni 2015. Erfaringene både hos deltagerne, Røde Kors og svømmeklubben var såpass gode at man ønsket å fortsette pilotprosjektet, men man manglet finansiering. Våren 2016 fikk man tildelt midler fra GjensidigeStiftelsen, og også Fet kommune stilte noe midler til rådighet, slik at man kunne gjennomføre ukentlig økter for denne gruppen fra og med januar 2016 og frem til sommeren. Denne våren fikk man også noe midler fra NIFs flyktningefond slik av man også kunne starte opp en egen herregruppe (fra mars 2016). Etter en høst hvor Fet kommune var den eneste støttespilleren fikk svømmeklubben gjennomslag på en større søknad hos ExtraStiftelsen for et 3-årig prosjekt med oppstart januar 2017. Dette gjorde det mulig å tilby ikke bare flyktninger men også andre grupper innvandrere et tilpasset svømmetilbud. I tillegg ønsket man også å tilby de som var født og oppvokst i Norge men som av forskjellige grunner ennå ikke kunne svømme et passende opplæringstilbud. Prosjektet med ExtraStiftelsen ble avsluttet i desember 2019. Først halvdel av 2020 har vi kunne drive prosjekt videre med støtte av IMDi-midler gjennom Lillestrøm kommune. Siden høster 2020 har vi igjen klart å finne ekstern støtte for et 3-årig prosjekt fra Stiftelsen Dam. De kommende årene vil vi jobbe å å finne en fast finansieringskilde som kan overta etter at midlene fra Stiftelsen Dam er brukt opp slik at dette tilbudet kan bli permanent.

Onsdag Østersund

 • Aktiv for livet - Internasjonal dametrim

  -

  Pulje 1

 • Aktiv for livet - Internasjonal dametrim

  -

  Pulje 2

 • Aktiv for livet - Internasjonal dametrim

  -

  Pulje 3

Lørdag Østersund

 • Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim

  -

  Pulje 1

 • Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim

  -

  Pulje 2