Svømmeopplæring for nybegynnere og videregående vil i uke 32 foregå på Østersund og i uke 33 på Dalen. I uke 36 starter høstens kurs og da vil kalendrene under endres

Ukeplan Østersund

Mandag Østersund

Tirsdag Østersund

Onsdag Østersund

Torsdag Østersund

Fredag Østersund

Lørdag Østersund

Søndag Østersund

Ukeplan Dalen

Mandag Dalen

Tirsdag Dalen

Onsdag Dalen

Torsdag Dalen

Fredag Dalen

Lørdag Dalen

Søndag Dalen

Ukeplan samlet

Mandag Østersund

Tirsdag Østersund

Onsdag Østersund

Torsdag Østersund

Fredag Østersund