Våre treningspartier

Hos oss har vi stort fokus på allsidig aktivitet. Våre A- B- og C-grupper har to rene svømmeøkter i uka, men man har også tilbud om å være med på vannpolo/minipolo, Vill i Vann, Open Water inneøkter om vinteren og uteøkter om våren, sommeren og høsten, samt et eget tilpasset turnopplegg.

C-partiet

Etter at man har klatret til topps i «gradene» i svømmeskolen er neste steg å begynne på et av klubbens treningspartier. Det er i de aller fleste tilfeller en glidende overgang hvor man i en periode hospiterer på C-partiet mens man fortsatt er hai-svømmer. I denne perioden jobber man videre med å forbedre svømmeteknikken i alle svømmearter gjennom fortsatt deltagelse på et av hai-kursene samtidig som man begynner å svømme noe lengre økter for å bygge både generell og svømmespesifikk utholdenhet på C-partiet. Selvfølgelig jobbes det fortsatt mye med svømmetekniske øvelser her også. Typisk alder her er 11-13 år. og man er gjerne med på rekrutt (uapproberte) stevner.

B-partiet

Etter å ha svømt en periode på C-partiet er det naturlig at man fortsetter progresjonen på B-partiet. Det er fortsatt mye fokus på teknikkutvikling, men vi bruker også mer tid på å utvikle både generell og svømmespesifikk utholdenhet. Det forventes at man nå trener minst 2 ganger i uka. Typisk alder er her 12-15 år, og man deltar gjerne på approberte stevner.

A-partiet

På A-partiet fortsetter naturlig nok teknikkutviklingen, men mer fokus flyttes over på både mengdetrening for å utvikle svømmespesifikk utholdenet, styrke og hurtighet. Man forventes å være i vannet minst 3 ganger i uka, er 14-15 år eller eldre, og deltar jevnlig på approberte stevner.

Mandag Dalen

Mandag Østersund

Tirsdag Dalen

Tirsdag Østersund

Onsdag Dalen

Onsdag Østersund

Torsdag Dalen

Torsdag Østersund

Fredag Dalen

Fredag Østersund

Lørdag Dalen

Lørdag Østersund

Søndag Dalen

Søndag Østersund