Våre treningspartier

Hos oss har vi stort fokus på allsidig aktivitet. Våre A- B- og C-grupper har to rene svømmeøkter i uka, men man har også tilbud om å være med på vannpolo/minipolo, Vill i Vann, Open Water inneøkter om vinteren og uteøkter om våren, sommeren og høsten, samt et eget tilpasset turnopplegg.

C-partiet

Etter at man har klatret til topps i «gradene» i svømmeskolen er neste steg å begynne på et av klubbens treningspartier. Det er i de aller fleste tilfeller en glidende overgang hvor man i en periode hospiterer på C-partiet mens man fortsatt er hai-svømmer. I denne perioden jobber man videre med å forbedre svømmeteknikken i alle svømmearter gjennom fortsatt deltagelse på et av hai-kursene samtidig som man begynner å svømme noe lengre økter for å bygge både generell og svømmespesifikk utholdenhet på C-partiet. Selvfølgelig jobbes det fortsatt mye med svømmetekniske øvelser her også. Typisk alder her er 11-13 år. og man er gjerne med på rekrutt (uapproberte) stevner.

B-partiet

Etter å ha svømt en periode på C-partiet er det naturlig at man fortsetter progresjonen på B-partiet. Det er fortsatt mye fokus på teknikkutvikling, men vi bruker også mer tid på å utvikle både generell og svømmespesifikk utholdenhet. Det forventes at man nå trener minst 2 ganger i uka. Typisk alder er her 12-15 år, og man deltar gjerne på approberte stevner.

A-partiet

På A-partiet fortsetter naturlig nok teknikkutviklingen, men mer fokus flyttes over på både mengdetrening for å utvikle svømmespesifikk utholdenet, styrke og hurtighet. Man forventes å være i vannet minst 3 ganger i uka, er 14-15 år eller eldre, og deltar jevnlig på approberte stevner.

Mandag Asak

Tirsdag Bjørkebadet

Onsdag Asak

Fredag Østersund

Lørdag Asak

Søndag Dalen