Gratis folkebad i høstferien (uke 40)

Fet Svømmeklubb har gjennom et samarbeid med Fet kommune og støtte fra BUFDIR gleden av å kunne tilby gratis folkebad i ferier. Andre «bolken» med gratisdager/tider blir i bassenget på Dalen skole:   Mandag 1.oktober kl.12.15-15.15 Tirsdag 2.oktober...