Gratis folkebad i uke 32 og 33!

Fet Svømmeklubb har gjennom et samarbeid med Fet kommune og støtte fra BUFDIR gleden av å kunne tilby gratis folkebad i ferier. Første «bolken» med gratisdager/tider blir i bassenget på Dalen skole: Onsdag 8.august kl.12.15-15.15 Torsdag 9.august...