Vil seg ikke helt, igjen må nyheter om stengt basseng overbringes. Det lekker fra et filter på Østersund, og bassenget er derfor stengt inntil videre. Mer info når vi vet mer.

Oppdatering tirsdag 16.nov: Selv om det strykes, klappes, bankes og skrus etter aller beste evne er bassenget på Østersund ennå ikke klart til bruk igjen. Beklager dette. Hva som skjer videre utover uka vet vi først litt utpå dagen i morgen.

Oppdatering: Bassenget åpnet for normal drift fra og med onsdag morgen 17.nov.