Bassenget på Østersund forblir stengt ut dette skoleåret.

Det er avdekket legionella i noen av dusjene på Østersund ungdomsskole, og basseng og dusjer er derfor stengt.

Legionella-arten som er funnet er av en sykdomsfremkallende type som ikke er av den farligste typen, og de uten underliggende sykdom blir svært sjelden syke.

Om legionellabakterier og legionellose

Legionellabakterier overføres ved luftsmitte: bakterien trekkes ned i lungene gjennom å puste inn finfordelte dråper eller partikler som svever i luften, som inneholder bakterien. Kjente risikofaktorer for utvikling av sykdom er blant annet kronisk lungesykdom, alvorlig underliggende sykdom og immunsvikt.

Man blir ikke smittet av å drikke vann med legionellabakterier, og bakterien smitter ikke fra person til person.

Vi understreker at de fleste som har blitt utsatt for legionallabakterier (i dette tilfelle – ved at de har dusjet i de aktuelle dusjene), ikke vil utvikle sykdom.

Symptomer og smitte

Fra man er smittet med legionellabakterien til man blir syk (legionellose) tar det som regel fra timer opp til ti dager. Mange som blir smittet med legionellabakterien utvikler milde eller ingen symptomer. Noen kan få influensaliknende symptomer med feber, hodepine, muskelsmerter og tretthet. Symptomene varer vanligvis 2-5 dager. Noen eldre eller immunsvekkede kan i tillegg få høy feber, tørrhoste og andre lungebetennelsessymptomer, magesmerter og diaré.

Tilltak som settes inn

– Utskifting av deler av berederanlegget

– Kjemisk rens av hele anlegget etter bytte av beredere

– Ny vannprøve tas 14 dager etter at kjemisk rens er utført

– Det tar 14 dager før resultatet på vannprøver foreligger

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på oppvekstpost@lillestrom.kommune.no

Info fra Folkehelseinstituttet

Du kan lese mer om aspekter av legionellabakterier her: https://www.fhi.no/ss/veiledere/legionellaveilederen/

Følger for svømmekurs i  Fet Svømmeklubb

Det jobbes nå med å ordne tilgang til erstatningsbasseng slik at vi får gjennomført så mange som mulig av sesongens planlagte regulære økter, og de ekstra øktene som er annonsert. Mer info kommer i løpet av noe dager.

Kursene på Vigernes og treninger på Bjørkebadet går som oppsatt.