Gratis folkebad i høstferien 2020

Gratis folkebad i høstferien 2020

Fet Svømmeklubb arrangerer i samarbeid med kommunen og Bufdir tilbudet «Gratis folkebad» også i høstferien 2020. Tilbudet vil være åpent kl.12.00-15.00 fra og med mandag 28.sept til og med fredag 2.okt og er gratis. Mer info om tilbudet finner dere...