Saksliste Årsmøte Fet Svømmeklubb 14.03.2024

Saksliste Årsmøte Fet Svømmeklubb 14.03.2024

Saksliste årsmøte Fet svømmeklubb 14.03.2024  Sak01: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak02: Valg av ordstyrer Sak03: Valg av referent Sak04: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Sak05: Godkjenning av innkalling Sak06: Godkjenning av sakslisten Sak07:...