Gratis folkebad i høstferien 2019!

Gratis folkebad i høstferien 2019!

Fet Svømmeklubb har gjennom et samarbeid med Fet kommune og støtte fra BUFDIR gleden av å kunne tilby gratis folkebad i ferier, også denne høstferien. Mandag 30.sept, tirsdag 1.okt og onsdag 2.okt holdes folkebadet på Østersund kl.12.00-15.00. Torsdag 3.okt og fredag...

Gratis folkebad i juleferien!

Fet Svømmeklubb har gjennom et samarbeid med Fet kommune og støtte fra BUFDIR gleden av å kunne tilby gratis folkebad i ferier. Tredje «bolken» med gratisdager/tider blir i bassenget på Dalen skole i romjula (se også her):Onsdag 26.desember...