05.10.1928 – 15.09.2023
Fet svømmeklubb minnes med stolthet Odd Ophus som fredelig sovnet inn 15. september 2023. Odd stiftet i november 1970 Fet svømmeklubben og var en ildsjel av de sjeldne som brant for svømmeklubben og svømmeopplæring av barn. Etter sin aktive tid i klubben har han fulgt med på hva klubben har drevet med og vært med oss på flere arrangementer. Jan Erik Ophus (sønn) og barnebarn Iselin har også satt dype spor etter seg i klubben. Vi takker Odd for alt han har gjort for svømmeidretten i Fet, vi skal passe på svømmeklubben din, hvil i fred.
Odd sin minneside.