Vi mottar dagens triste nyheter om Hans Rasmus Astrups bortgang med stor sorg. I tillegg til hans samfunnsengasjement innenfor kunst som mange kjenner til har han gjennom mange år støttet lokalidretten på forskjellige måter. Vi har de senere årene vært så heldige og fått god hjelp fra ham til vårt utesvømmingsprosjekt. Vi kondolerer, våre tanker går til familie, venner og kollegaer.