Kort fra årsmøtet

Som tidligere annonsert, så ble årsmøtet i Fet svømmeklubb avholdt 21. mars 2018. Fullstendig referat og protokoll vil foreligge straks det er skrevet/signert av årsmøtets valgte signaturrepresentanter. Årsmøtet ble lovlig satt, og kort oppsummert så ble...

Innkalling til Årsmøte

Tiden er igjen kommet for årsmøte i klubben med oppsummering av året som har gått. Valg av nytt styre, valgkomite og revisor. I år så er vi så heldige at vi har fått utarbeidet endel av underlaget som skal til for å jobbe målrettet med videreutvikling av klubben,...