Stem på Fet Svømmeklubb på Lokalbidraget!

Stem på Fet Svømmeklubb på Lokalbidraget!

LillestrømBankens kunder skal fordele 3 millioner kroner til ulike prosjekter, og Fet Svømmeklubb er med. Er du en av bankens gode kunder, så har du stemmerett. Åpne mobilbank for å stemme på Fet Svømmeklubb. Avstemmingen varer til 25. oktober, og Lokalbidraget deles...

Kort fra årsmøtet

Som tidligere annonsert, så ble årsmøtet i Fet svømmeklubb avholdt 21. mars 2018. Fullstendig referat og protokoll vil foreligge straks det er skrevet/signert av årsmøtets valgte signaturrepresentanter. Årsmøtet ble lovlig satt, og kort oppsummert så ble...