Som dere har merket så har byggdrifter klart å holde bassenget på Østersund i normaldrift siden tirsdag. Det er fortsatt omfattende reparasjonsarbeider som må gjøres, og dette medfører relativt store investeringer. Man er nå i prosess for å avklare hva som må gjøres, hvilke komponenter som må byttes, og når dette kan skje uten at det forstyrrer driften i vesentlig grad.

Vi håper de justeringer byggdrifter har fått gjort på anlegget sikrer at bassenget kan holdes åpen som normalt inntil videre. Vi er imidlertid innstilt på at forhold som ligger utenfor både hans og vår kontroll gjør at det igjen kan komme en stengning.