FSK Logo

FET SVØMMEKLUBB

INVITERER TIL

ÅRSMØTE

2020

Torsdag den 11. juni

Kl. 18.00

Sted annonseres senere

Agenda:

Godkjenne innkallingen

Godkjenne stemmeberettigede

Valg av ordstyrer

Valg av referent

Valg av 2 personer for underskrift av protokoll

Årsberetning

Godkjenne regnskapet

Innkommende saker

Budsjett 2020

Valg

 

Frist for innkommende saker 28 mai 2020.

 

Det blir ingen servering pga smittevernshensyn.

 

Med hilsen

Styret