Det blir årsmøte på Kringen den 29. mars 2022 kl. 2000. Se Innkallelse til årsmøte 2022

Agenda:
Godkjenne stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Valg av 2 personer for underskrift av protokoll
Årsberetning
Godkjenne regnskapet
Innkommende saker
Budsjett 2022
Valg

Innkommende saker sendes på epost til styret@fetsk.no innen 18. mars. 2022