Som kjent ble det full stopp i alle aktivitetene til Fet Svømmeklubb torsdag 12.mars. Kort tid etter at svømmeklubben tok sine forholdsregler for å bidra til reduksjon av spredning av coronaviruset kom myndighetene med sin Covid-19 forskrift. I §14c i denne forskriften ble alle svømmeanlegg pålagt å stenge. Denne paragrafen er foreløpig uendret, men myndighetene har gitt informasjon om at svømmehaller kan åpne for organisert aktivitet fra og med 1.juni og for generell tilgang fra og med 15.juni, gitt at smittevernregler overholdes. Det er imidlertid en god del uavklarte spørsmål når det gjelder bruk eller ikke bruk av garderober og dusjer, og konsekvenser dette vil kunne ha for vannkvalitet og annet. Ledelsen i Lillestrøm kommune jobber nå intensivt med å avklare hvordan man muligens kan tilrettelegge for en åpning av noen av bassengene i kommunen. Merk at Lillestrøm kommune har tatt ned driften av bassengene på et minimumsnivå, og blir det besluttet å åpne bassengene vil det da gå 2-3 uker før de er tilbake i normal drift igjen. Det vil fortsatt gå noen dager før vi vet hva konklusjonen blir og om vi kommer oss i bassengene igjen før sommeren.

Følgene for Fet Svømmeklubb og våre medlemmer har naturligvis vært svært store, vi har allerede gått glipp av mer enn 8 uker med bassengtid vi normalt ville brukt til opplæring, trim og trening.

Noe aktivitet har vi likevel klart å tilby. Via vår facebookgruppe har det siden påske vært lagt ut omtrent ukentlige videoer med forslag til svømmeøvelser for de yngste som man har kunnet gjøre hjemme. For de eldste har vi startet opp med både land- og vanntrening ute. I tillegg til å lage øvelsesvideoer har våre dyktige instruktører tatt på seg andre oppgaver, gjennom 5 ryddeaksjoner har vi samlet sammen nærmere 2,5 tonn søppel fra utesvømmingsarenaene våre.

Heldigvis nærmer vi oss sommeren ganske raskt nå. Temperaturen i vann, sjø og elver er på vei opp. I øyeblikket er det rundt 11-12 friske grader i vannet, nok til at de mest erfarne av utesvømmerne våre kan komme i gang. Fremover skal vi gradvis gjøre det mulig for flere å bli med på svømming ute. Men vi må nok opp mot 16-17 grader før hai’ene og delfin’ene våre skal kunne ha utbytte av utendørs treningsøkter i vann. Dette skjer nok først mot slutten av mai. Deretter vil det legges til rette for gradvis større deltagelse for yngre utøvere både på kurs og trening. Fra siste halvdel av juni til midten av juli er planen å tilby kursaktiviteter for alle ute. Etter en kort pause siste halvdel av juli fortsetter vi med utesvømming for alle fra begynnelsen av august og noen uker fremover. 

Skulle bassengene åpne for våre aktiviteter de neste ukene så vil naturligvis mye av det vi nå planlegger utendørs flyttes inn. Uansett tror vi vi vil være tilbake i bassengene våre fra starten av september, gitt at daværende smittevernsregler kan overholdes.

Vi skal gjøre vårt beste for at kurs- og treningsaktivitetene ute blir så gode som mulig denne våren og sommeren. I tillegg til vanlig svømmeundervisning vil vi bruke ekstra mye tid på selvberging i vann, og hva man skal gjøre for å hjelpe andre som trenger det. Her blir det mye lek og mange nye spennende øvelser, og vi håper at alle blir med oss på denne utfordringen! Mer informasjon om tilbudet kommer når vi nærmer oss oppstart.

Vi har tro på at vi på denne måten skal klare å ta igjen en ganske stor del av det vi har mistet over de neste månedene, men den statusen får vi ikke gjort opp før en gang i løpet av august. Videre er planen at vi hele høsten skal tilby en ekstra økt i bassenget annenhver søndag for de som har gått glipp av kursøkter denne våren. Vi vil også vurdere å tilby deltagere som har vært påmeldt kurs i svømmeskolen denne våren en redusert kursavgift for høsten 2020. Dette må vi få lov til å komme tilbake til når vi har en mer fullstendig oversikt over antall gjennomførte uteøkter (eller inneøkter) og eventuelle nasjonale støtteordninger som kan hjelpe oss gjennom en svært krevende tid.