NYE RETNINGSLINJER FOR SVØMMESKOLEN

Vannkursene er midlertidig avlyst.

Hval- og Skilpaddekursene på Østersund vil ikke kunne gjennomføres som normalt: Foreldre har ikke har anledning til å være med barna i vannet, dette etter mail fra kommuneoverlegen. De av dere som normalt har Hval- og Skilpaddekurs på Østersund vil bli tilbudt kurs på onsdagene på Dalen. Mandags- og onsdagskursene vil få kursstart kl. 17.30. Onsdags- og fredagskursene starter kl. 18.15. Alle dette gjelder vil få en egen mail fra vår svømmeskoleansvarlig.

Ellers gjelder:

  • Vi ber om at barna i størst mulig grad greier seg selv i garderoben. Vi ber også foreldrene oppholde seg utenfor våre lokaler.
  • Vi er klar over at barna på noen av kursgruppene er små. Dersom du oppholder deg i garderober eller svømmehall for å bistå eget barn SKAL du ha på munnbind og holde minst to meters avstand til andre.
  • Det er under ingen omstendigheter mulig å være med eget barn i vannet.