Som dere har skjønt fra denne uka så er det tekniske problemer på Østersund som hindrer oss alle fra å komme oss i vannet. Det er nå bestilt ny hovedpumpe fra Nederland. Normalt tar det en del uker, men det vi nå har av info er at denne allerede er på vei nordover. Når den dukker opp på Østersund er fortsatt uvisst, men vi vet mer i løpet av mandagen. Med ny pumpe på plass må den ødelagte demonteres, den nye settes på plass, og deretter må hele anlegget tas opp igjen. Om dette allerede blir mandag kveld er nok lite trolig, men vi sender ut en oppdatering i løpet av mandag formiddag.
Vi beklager at vi allerede har mistet noen dager denne uka, at det var kaldt i vannet de dagene vi fikk svømt, og usikkerheten rundt når vi kommer i gang igjen. Vit at det jobbes hardt både av driftsansvarlig og underleverandører for at vi så raskt som mulig skal kunne ta bassenget i bruk igjen.