Startlisens er en årlig avgift som gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen).

Startlisensen administreres av Norges Svømmeforbund og er gyldig for approberte stevner, Open Water stevner og Vannpolo stevner. I 2020 koster lisensen 750,- for barn over 12 år.

Om en utøver mangler startlisens ved påmelding på approbert stevne vil stevnekoordinator sende ut innbetalingsinformasjon. Avgiften må betales før stevnet gjennomføres.