De fleste stevnene i Norge publiseres på medley.no og enkelte av disse deltar FSK på, litt avhengig av erfaring med stevnet og interessen hos svømmerne.

Når FSK deltar på et stevne meldes svømmeren på av FSK’s stevnekoordinator. Det vil gitt beskjed om svømmestevne i FSK regi ved hjelp av e-post (via lister fra Trygg i Vann), FB og denne hjemmesiden. Påmeldingen skjer direkte til stevne@fetsk.no eller via et Google skjema lagt opp av stevnekoordinator. Metoden for innsamling av påmeldinger er avhengig av antatt mengde.

FSK står for utgiftene relatert til påmelding når svømmeren melder seg på via FSK. Hvis stevnet krever startlisens (approbert, Open Water og vannpolo) må denne være betalt før stevnet.

Om man ønsker å delta på egenhånd tas dialogen med kontaktpersonen til stevnet og utgifter betales ikke av FSK