Fet Svømmeklubb har gjennom et samarbeid med kommunen og støtte fra BUFDIR gleden av å kunne tilby gratis folkebad i ferier, også denne sommerferien. Mandag 10.aug, tirsdag 11.aug, onsdag 12.aug, torsdag 13.aug, fredag 14.aug og lørdag 15.aug holdes folkebadet på Østersund i tidsrommet kl.12.00-15.00. Påmelding gjøres gjennom lenken til skjemaet under oversikten over antall påmeldte (merk at skjemaet oppdateres kun hvert 10-15 min så det tar litt tid før nye påmeldinger vises):

Dag og tid
Antall påmeldte
Lørdag 15/8 kl. 1200-13154
Mandag 10/8 kl. 1345-15003
Onsdag 12/8 kl. 1200-13151

Lenke til påmeldingsskjema

 
Litt mer info:

Fet Svømmeklubb har gjennom et samarbeid med kommunen og støtte fra BUFDIR gleden av å kunne tilby gratis folkebad i ferier, også denne sommerferien. Mandag 10.aug, tirsdag 11.aug, onsdag 12.aug, torsdag 13.aug, fredag 14.aug og lørdag 15.aug holdes folkebadet på Østersund i tidsrommet kl.12.00-15.00.

Også voksne er hjertelig velkomne til å bli med barna/ungdommen sin og få seg noen lengder med vanntrim!

Håper mange velger å benytte seg av tilbudet! Vel møtt!

Merk:
Som et ledd i å bidra til eventuell smittesporing under den pågående covid-19 pandemien er vi avhengig av å ha fullt navn på deltager, fullt navn på en kontaktperson og dens telefonnummer. I tillegg kan det ikke være mer enn 25 personer i vannet samtidig, og vi ønsker at forskjellige grupper ikke skal overlappe i garderobene.

Får å få til dette er dagene delt i to badeblokker, en fra kl.12.00-13.15, så en fra kl.13.45-15.00. De som er ferdige med sin badetid får deretter 15 minutter til å skifte og forlate svømmehallen, før vi tar en rengjøring av alle overflater og slipper inn neste gruppe.

ALTSÅ:
Tilgang til gratis folkebad skjer kunne gjennom påmelding via leken over.

FSK minner på og understreker følgende:
1. Er man normalt syk skal en ikke trene/trimme/gå på folkebadet, da er det ro og hvile som er viktig. 2. Har en eller flere i familien vært på reise til områder med utbredt Corona smittespredning skal alle i familien holde seg borte fra svømmetrening/trim/folkebadet i 14 dager. 3. Er barn eller voksne i familien av en eller annen grunn satt i karantene (ikke nødvendigvis påvist smittet) skal ikke andre familiemedlemmer sendes på svømmetrening/trim/folkebad heller. Ingen i karantene, eller som ikke er friske skal delta på aktiviteter hos FSK Vi ber om at alle forholder seg til generelle råd fra FHI og husker på at disse også gjelder hos Fet svømmeklubb.