Førstkommende mandag, 8. juni, åpner Østersund svømmehall. Kursene på Dalen flyttes de neste to ukene dit. Deltagere fra Dalen vil får nærmere beskjed om tidspunkt og hvilken dag.

Merk: Vannkursene har fått egen mail!

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være
    til stede.
  2. God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt
    unngå å ta seg til ansiktet med hendene).
  3. Redusert kontakt mellom personer.

Vi vil gjennomførekursene under gjeldende retningslinjer fra myndighetene og ber dere alle hjelpe oss med å overholde disse. Det vil være noen endringer i tidspunkt og dager. Nærmere informasjon vil bli sendt dere på mail snarlig.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-organiserte-fritidsaktiviteter/