FSK Logo

FET SVØMMEKLUBB

INVITERER TIL

ÅRSMØTE

2020

Amfiet
Østersund ungdomsskole, Fetsund

Torsdag den 26. mars

Kl. 18.00

 

Agenda:

Godkjenne innkallingen

Godkjenne stemmeberettigede

Valg av ordstyrer

Valg av referent

Valg av 2 personer for underskrift av protokoll

Årsberetning

Godkjenne regnskapet

Innkommende saker

Budsjett 2020

Valg

 

Frist for innkommende saker 15 mars.

 

Det vil bli enkel servering.

 

Med hilsen

Styret