Etter et godt besøkt gratis folkebad i julen 2019 på Østersund går vi nå tilbake til besøkstidene vi hadde før renoveringen av Østersund startet. De nye dagene/tidene er som følger:

Tirsdager (Østersund)
17.00 – 18.40  Familiebad

Onsdager (Dalen)
17.15 – 19.10  Familiebad

Lørdager (Østersund)
10.00 – 13.00  Familiebad
13.00 – 14.00  Voksenbad (over 16 år)

Vi håper på godt besøk fremover i begge hallene. Velkommen!