Tid: Tirsdag 5. November 2019 klokken 18:00

Sted: Fet rådhus

Innkallingen går til samtlige medlemmer av Fet svømmeklubb som har stemmerett. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3. Foreldre til betalende medlem under 15 år kan stemme i barnets sted.

Det er èn sak til behandling. Den omhandler er hvorvidt Fet svømmeklubb skal meldes inn i Norges dykkerforbund.

Fetsund 19.10.19

For styret i FSK

Monita Skaali

Leder