LillestrømBankens kunder skal fordele 3 millioner kroner til ulike prosjekter, og Fet Svømmeklubb er med. Er du en av bankens gode kunder, så har du stemmerett. Åpne mobilbank for å stemme på Fet Svømmeklubb.
Avstemmingen varer til 25. oktober, og Lokalbidraget deles ut på bankens gavegalla 12. November.