Fet svømmeklubb har hatt noen episoder hvor det igjen er blitt tatt bilder/filmet inne i svømmehallen. Vi vil derfor presisere at følgende regler gjelder for fotografering og mobilbruk i svømmehaller og garderober.

– Mobiltelefoner skal ikke brukes i garderobene, og det er strengt forbudt å ta bilder i garderobene.

– Barn og ungdom bør legge igjen mobiler og andre elektroniske enheter som kan ta bilder, hjemme. Hvis disse likevel må være med på kurs/trening, skal den ikke tas fram i garderoben.

– Det er ikke tillatt for verken barn/ungdom eller foresatte å ta bilder inne i svømmehallen på kurs/trening annet enn etter avtale med instruktør/trener.

– Det er tillatt å ta bilder og filme på stevner, men i alle tilfeller gjelder at det ikke er tillatt å publisere bilder av barn uten samtykke, det gjelder også publisering i lukkede grupper på Facebook og lignende steder.

Vi viser for øvrig til NIFs retningslinjer for publisering av bilder og film som dere finner her.