Ungdomskurs

Et nytt kurs for ungdom i alderen 12-19 år. Dette er et tilbud til de som ønsker å lære å svømme, eller lære å svømme bedre, men ikke ønsker å følge den vanlig kursstigen fordi man møter få jevnaldrende. Man må ha fylt 12 år for å være med, og man kan ikke være eldre enn 19 år.

Onsdag Østersund