Skolesvømming

Etter en god dialog over en lengre periode mellom Fet Svømmeklubb, skolene i Fet kommune og kommunens skolefaglig rådgiver ble det våren 2017 startet et pilotprosjekt hvor svømmeklubb gjennomførte den lovpålagte svømmeundervisningen for 4.trinnselevene ved både Hovinhøgda og Garderåsen skoler. Også 3.trinns- og 6.trinnselevene ved Garderåsen var med i piloten. Erfaringene var såpass positive at svømmeklubben fra skoleåret 2017/2018 fikk et delansvar for svømmeundervisningen på barnetrinnene ved Hovinhøgda, Riddersand og Garderåsen skoler, naturligvis i nært samarbeid med skolene. Fra og med skoleåret 2018/2019 er barnetrinnene ved de fire skolene Dalen, Hovinhøgda, Riddersand og Garderåsen med i prosjektet. Modellen som brukes er å dele elevene inn i grupper à 15 elever hvor undervisningen ledes av en svømmeinstruktør fra svømmeklubben i samarbeid med en lærer fra skolen som kjenner elevene godt.

Målet med undervisningen er at elevene innen utgangen av 4.trinn skal bedre sine ferdigheter i svømming og at de da skal klare svømmedyktighetsmerket som innebærer å falle (hoppe/stupe) uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen og underveis plukke opp en gjenstand med hendene. Deretter stoppe og hvile hvor man flyter på magen, ruller over ryggen og flyter på ryggen, i til sammen 3 minutter. Til slutt svømmer man 100 meter på ryggen og tar seg opp på land.

Det svømmefaglige grunnlaget som blir brukt i undervisningen er Norges Svømmeforbunds sine anbefalinger i ”Slik lærer du å svømme”. Her konsentrerer man seg først om vanntilvenning og deretter kjerneøvelsene dykke – flyte – gli og fremdrift. Elevene skal gjennom undervisningen bli kjent med elementet vann, og dets innflytelse på kroppen. Det betyr å få en praktisk innsikt i vannets egenskaper og hvordan vi kan utnytte disse på en hensiktsmessig måte.