Barnehagesvømming

Fet Svømmeklubb tilbyr gratis svømmeopplæring for alle 4- og 5-åringer i «gamle Fet» kommunes barnehager. Dette er et tilbud vi startet med høsten 2016 og i løpet av skoleåret 2016/2017 hadde vi noe i overkant av 240 barn gjennom et 8-10 timers svømmekurs. De siste skoleårene er det rundt 270-280 barn som benytter seg av dette tilbudet. Finansieringen kommer foreløpig fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Svømmekursene for barnehagebarna gjennomføres på dagtid i Dalen svømmehall som er ideelt egnet for dette både med tanke på vanndybde, vanntemperatur og tilgjengelig utstyr. Svømmeklubben jobber for at dette skal bli et permanent tilbud.

Målet med undervisning er naturlig nok å gjøre barna tryggere i og ved vann slik at deres svømmeferdigheter bedres. Det svømmefaglige grunnlaget som blir brukt i undervisningen er det samme som i Norges Svømmeskole. Her konsentrerer man seg først om vanntilvenning og deretter kjerneøvelsene dykke – flyte – gli og fremdrift. Barna skal gjennom undervisningen bli kjent med elementet vann, og dets innflytelse på kroppen. Det betyr å få en praktisk innsikt i vannets egenskaper og hvordan vi kan utnytte disse på en hensiktsmessig måte.

Grunnlaget vi her sammen legger med alle de ansatte i barnehagene er noe som virkelige nytter. Siden starten har vi helt klart sett god effekt av den tidlig vanntilvenninga og begynnende svømmeopplæringa, over 90% av bygdas 4.trinnselever er nå svømmedyktige. Nysgjerrig? Les med om vårt bidrag til skolesvømminga!

Utesvømming med barnehager

Etter et par år med testing av utesvømming med barnehager er målet vårt at gradvis flere og flere av barnehagebarna får et tilbud om å svømme ute. I tillegg til å oppleve alt som er annerledes ute og få med seg nyttige erfaringer fra det, legge vi inn både litt om selvredning og hva man skal gjøre om man ser andre havne i problemer i og ved vann. Opplegget er en nedskalert versjon av det som tilbys skolebarna av utesvømming.