Nedenfor listes de vanligste spørsmålene:


Vi ønsker at alle skal ha anledning til å være med oss i vannet og gjør så godt vi kan for å holde kostnadene så lave som mulig. Under finner du en samlet prisoversikt.
 • Folkebad – barn: 40 kr; voksne: 60 kr; familie, inntil 4 personer: 130 kr (per besøk)
 • Begynnerkurs i svømmeskolen – 1300 kr per semester (1050 kr ved søskenmoderasjon)
 • Videregående kurs i svømmeskolen – 1150 kr per semester (950 kr med søskenmoderasjon)
 • Treningspartier – 1050 kr per semester
 • Vill i Vann – 200 kr per semester
 • Minipolo/vannpolo – 900 kr per semester (200 kr hvis du deltar på en annen svømmeaktivitet)
 • Ungdomskurs (lær å svømme (bedre)) – 1050 kr per semester (200 kr hvis du deltar på en annen svømmeaktivitet)
 • Crawlkurs – 800 kr per semester
 • Internasjonal Dame- og Herretrim – 50 kr per semester
 • Tilrettelagtgruppa – 450 kr per år
 • Halvårskort (egentrening i vann, vanngym med instruktør; mandag, tirsdag og torsdag kveld) – 550 kr per semester
 • Trim, senior (60+, torsdag ettermiddag) – 400 kr per semester
 • Turn – 200 kr per semester
 • For å kunne delta på aktiviteter i regi av Fet Svømmeklubb må man i tillegg være medlem i svømmeklubben. Klubbmedlemskapet koster 100 kr per år.
 • Kursdeltagere må være forberedt på at avlyste kursdager kan forekomme. Forhold som er utenfor vår kontroll, herunder stengte svømmehaller på grunn av teknisk vedlikehold eller pålegg fra kommunen, gir ikke i utgangspunktet grunnlag for økonomisk kompensasjon.
 • Merk at for å kunne benytte seg av søskenmoderasjonen må én forelder/foresatt være registret som bruker i tryggivann.no og alle barn man ønsker søskenmoderasjon for være lagt inn under denne profilen som vedkommendes barn.
 • Om man av en eller annen grunn er i en krevende økonomisk situasjon kan man be om betalingsutsettelse eller be om å få delt opp beløpene i flere «avdrag». Totalprisen endres i disse tilfellene ikke. I gitte situasjoner vil svømmeklubben også vurdere å redusere overnevnte priser. Ta i så fall kontakt med oss så ser vi på dette sammen!
Tags: Kostnader, priser