Nedenfor listes de vanligste spørsmålene:


Startlisens er en årlig avgift som gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen).

Startlisensen administreres av Norges Svømmeforbund og er gyldig for approberte stevner, Open Water stevner og Vannpolo stevner. I 2020 koster lisensen 750,- for barn over 12 år.

Om en utøver mangler startlisens ved påmelding på approbert stevne vil stevnekoordinator sende ut innbetalingsinformasjon. Avgiften må betales før stevnet gjennomføres.

Category: Stevne
Vi ønsker at alle skal ha anledning til å være med oss i vannet og gjør så godt vi kan for å holde kostnadene så lave som mulig. Under finner du en samlet prisoversikt.
 • Folkebad – barn: 40 kr; voksne: 60 kr; familie, inntil 4 personer: 130 kr (per besøk)
 • Begynnerkurs i svømmeskolen – 1300 kr per semester (1050 kr ved søskenmoderasjon)
 • Videregående kurs i svømmeskolen – 1150 kr per semester (950 kr med søskenmoderasjon)
 • Treningspartier – 1050 kr per semester
 • Vill i Vann – 200 kr per semester
 • Minipolo/vannpolo – 900 kr per semester (200 kr hvis du deltar på en annen svømmeaktivitet)
 • Ungdomskurs (lær å svømme (bedre)) – 1050 kr per semester (200 kr hvis du deltar på en annen svømmeaktivitet)
 • Crawlkurs – 800 kr per semester
 • Internasjonal Dame- og Herretrim – 50 kr per semester
 • Tilrettelagtgruppa – 450 kr per år
 • Halvårskort (egentrening i vann, vanngym med instruktør; mandag, tirsdag og torsdag kveld) – 550 kr per semester
 • Trim, senior (60+, torsdag ettermiddag) – 400 kr per semester
 • Turn – 200 kr per semester
 • For å kunne delta på aktiviteter i regi av Fet Svømmeklubb må man i tillegg være medlem i svømmeklubben. Klubbmedlemskapet koster 100 kr per år.
 • Kursdeltagere må være forberedt på at avlyste kursdager kan forekomme. Forhold som er utenfor vår kontroll, herunder stengte svømmehaller på grunn av teknisk vedlikehold eller pålegg fra kommunen, gir ikke i utgangspunktet grunnlag for økonomisk kompensasjon.
 • Merk at for å kunne benytte seg av søskenmoderasjonen må én forelder/foresatt være registret som bruker i tryggivann.no og alle barn man ønsker søskenmoderasjon for være lagt inn under denne profilen som vedkommendes barn.
 • Om man av en eller annen grunn er i en krevende økonomisk situasjon kan man be om betalingsutsettelse eller be om å få delt opp beløpene i flere «avdrag». Totalprisen endres i disse tilfellene ikke. I gitte situasjoner vil svømmeklubben også vurdere å redusere overnevnte priser. Ta i så fall kontakt med oss så ser vi på dette sammen!
Tags: Kostnader, priser

Følgende regler gjelder for fotografering og mobilbruk i FSK svømmehaller og garderober.

– Mobiltelefoner skal ikke brukes i garderobene, og det er strengt forbudt å ta bilder i garderobene.

– Barn og ungdom bør legge igjen mobiler og andre elektroniske enheter som kan ta bilder, hjemme. Hvis disse likevel må være med på kurs/trening, skal den ikke tas fram i garderoben.

– Det er ikke tillatt for verken barn/ungdom eller foresatte å ta bilder inne i svømmehallen på kurs/trening annet enn etter avtale med instruktør/trener.

– Det er tillatt å ta bilder og filme på stevner, men i alle tilfeller gjelder at det ikke er tillatt å publisere bilder av barn uten samtykke, det gjelder også publisering i lukkede grupper på Facebook og lignende steder.

Vi viser for øvrig til NIFs retningslinjer for publisering av bilder og film som dere finner her.

De fleste stevnene i Norge publiseres på medley.no og enkelte av disse deltar FSK på, litt avhengig av erfaring med stevnet og interessen hos svømmerne.

Når FSK deltar på et stevne meldes svømmeren på av FSK’s stevnekoordinator. Det vil gitt beskjed om svømmestevne i FSK regi ved hjelp av e-post (via lister fra Trygg i Vann), FB og denne hjemmesiden. Påmeldingen skjer direkte til stevne@fetsk.no eller via et Google skjema lagt opp av stevnekoordinator. Metoden for innsamling av påmeldinger er avhengig av antatt mengde.

FSK står for utgiftene relatert til påmelding når svømmeren melder seg på via FSK. Hvis stevnet krever startlisens (approbert, Open Water og vannpolo) må denne være betalt før stevnet.

Om man ønsker å delta på egenhånd tas dialogen med kontaktpersonen til stevnet og utgifter betales ikke av FSK

 • Det blir fort varmt og fuktig så følgende kan være lurt, litt avhengig av hallen:
  • Sitteunderlag
  • Kort bukse og t-skjorte
  • Crocks eller lignende
 • Svømmeren kan ha nytte av at du tar med lirr rask mat som bananer eller smoothi

For å kunne benytte seg av søskenmoderasjonen må én forelder/foresatt være registret som bruker i tryggivann.no og alle barn man ønsker søskenmoderasjon for være lagt inn under denne profilen som vedkommendes barn.

Dalen svømmehall er 95 cm på den grunneste delen og 2 m på den dypeste

Østersund svømmehall har 135 cm på den grunneste delen og 2,5 m på den dypeste

 • Et rekruttstevne er for alle fra 8 år og oppover med uformell tidtakning i de klassiske lengdene og svømmeartene. Betales oftest som en engangssum per stevne
 • Et approbert stevne gir poeng og en ranking i Norge. Koster gjerne per øvelse. Krever lisens og har aldersgrense, gjerne fra 10 år og oppover
 • Klubbstevnene i Fet går før juleferien og sommerferien hvert år og er et uhøytidlig stevne med tidtakning men uten dommere. De siste årene har vi lagt til noen utradisjonelle øvelser men de vanlige øvelsene er alltid med.

Category: Stevne

For beste opplevelse på et stevne er det lurt å ta med følgende:

 • Treningsoverall og sko som er lett å ta på i pausene
 • Svømmedrakt/bukse, svømmebriller og hette
 • Ekstra svømmedrakt/bukse om det er lenge mellom hvert heat
 • Ekstra svømmebriller i tilfelle strikken ryker
 • Ekstra håndkle
 • FSK T-skjorte om du har
 • FSK hette om du har
 • Sandaler
Category: Stevne