Krav til årlig livredningsprøve (med HLR) ved aktiviteter i svømmehallen

For å opprettholde autorisasjon som trener og instruktør må man avlegge en årlig livredningsprøve. Alle aktiviteter i svømmehallen skal ha minst en person over 18 år tilstede med godkjent årlig livredningsprøve. Dette gjelder også lærere som har ansvaret for en skoleklasse i svømmehallen, og også andre personer som har et tilsvarende ansvar for en aktivitet i svømmehallen.

Gjennomføring – sammendrag

Fet svømmeklubb arrangerer kurs i forbindelse med den årlige livredninsprøven. Under kurset får kandidaten blant annet i oppgave å hente opp en druknet person (synkeringer + nedsenkbar livredningsdukke) på den dype delen, uten bruk av svømmebriller. På land gjennomføres puste- og hjerteøvelser på baby-, junior og voksendukke. Prøven gjennomføres fortrinnsvis i 25m basseng med minst 2m dybde. Bestått prøve påtegnes i instruktørens kompetansekort.

Påmelding

Ved påmelding til den årlige livredningsprøven skal man oppgi:

  • Dato for siste gjennomførte HLR
  • Telefon og e-post
  • Organisasjon som man representerer
  • Hvem som skal betale kursavgiften

I god tid før kursstart sender leder for livredningsprøven ut bekreftelse til påmeldte.

Pris og betaling

Hver deltager betaler et beløp som fastesettes årlig av styret i Fet Svømmeklubb. En deltager som ikke møter må betale for sin plass. Avbud må varsles så raskt som mulig.