Etter nødvendig returspyling i ettermiddag (onsdag 10.nov) nektet systemet å gjøre det det skulle, sirkulere vannet i bassenget. Bassenget ble derfor stengt en kort periode. Etter kjærlig omsorg utover ettermiddagen og kvelden er bassenget igang igjen. Det er normal drift fra og med torsdag morgen (11.nov).