FET SVØMMEKLUBB INNKALLER TIL

ÅRSMØTE

2021
Kringen forsamlingslokale, Fetsund

Torsdag den 27. mai 2021 Kl. 18.00

NB. Det tas forbehold om utsettelse ifb Covid 19

 

page1image47938752

Agenda:
Godkjenne innkallingen
Godkjenne stemmeberettigede
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Valg av 2 personer for underskrift av protokoll Årsberetning
Godkjenne regnskapet
Innkommende saker
Budsjett 2021
Valg

Innkommende saker sendes på epost til styret@fetsk.no innen 15. mai 2021

Med hilsen Styret