Ungdomsskolene går til rødt nivå og det er stans i fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge i ungdomsskolealder og oppover

Det er nå bare mulig for barn og unge under ungdomsskolealder år å delta på aktiviteter i bassengene og flerbrukshallen vi normalt bruker!


Litt mer info – Rødt nivå på ungdomsskoler

Rødt nivå betyr ikke stengte skoler, men skolene skal driftes med skjerpet fokus på smittevern. Det betyr mindre grupper og mer avstand. For å kunne følge kravene til skjerpet smittevern, vil det for de fleste bety en veksling mellom undervisning på skolen og hjemmeundervisning.

Stans i fritidsaktiviteter innendørs

For å få full effekt av skoler på rødt nivå, setter man også inn tiltak når det gjelder fritidsaktiviteter. Dette betyr at organisert idrett som foregår innendørs må stoppe for dem som er i ungdomsskolealder og oppover. Det samme gjelder fritidsklubber og steder hvor det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.

Fritidsaktiviteter utendørs er fortsatt lov for dem mellom 13-20 år, men det anbefales at dette gjennomføres i mindre grupper med god avstand.

Varighet

Tiltakene gjelder fra onsdag 18. november klokka 24.00 til om med onsdag 2. desember. Da vil det tas en vurdering, basert på smittesituasjonen og virkningen av tiltakene, om det skal videreføres.

Se her for mer info