Våre instruktører jobber tett med mange barn og voksne igjennom en normal uke i svømmehallen. Det er viktig at alle i FSK har fokus på Corona-situasjonen som nå er gjeldende.

FSK minner på og understreker følgende:

  1. Er man normalt syk skal en ikke trene/trimme/gå på folkebadet, da er det ro og hvile som er viktig.
  2. Har en eller flere i familien vært på reise til områder med utbredt Corona smittespredning skal alle i familien holde seg borte fra svømmetrening/trim/folkebadet i 14 dager.
  3. Er barn eller voksne i familien av en eller annen grunn satt i karantene (ikke nødvendigvis påvist smittet) skal ikke andre familiemedlemmer sendes på svømmetrening/trim/folkebad heller. Ingen i karantene, eller som ikke er friske skal delta på aktiviteter hos FSK

Vi ber om at alle forholder seg til generelle råd fra FHI og husker på at disse også gjelder hos Fet svømmeklubb.

Info fra Folkehelseinstituttet: Folkehelseinstituttet     (https://www.fhi.no/)
For info om utbruddet globalt og land med lokal smittespredning, se WHOs situasjonsrapport.