Etter en travel sensommer og tidlighøst hvor vi endelig fikk igang alle aktivitetene våre, og til og med fikk tatt igjen de tapte dagene rett før høstferien, er det denne uka høstferiefri.
Det er altså ingen aktiviteter denne uka bortsett fra i prosjektet «Gratis folkebad» (se andre nyheter).