Til alle foreldre og foresatte i Fet Svømmeklubb

Fet Svømmeklubb bidrar til at over 600 barn, unge og voksne i Fet har et aktivitetstilbud i vann. I tillegg til at dette er en bred og allsidig idrett kan aktiviteten i gitte situasjoner være direkte livreddende, både for en selv og andre.  Klubbens styre bidrar til at aktiviteter som Norges Svømmeskole, treningspartier, folkebad, trim, turn, Vill i Vann og friluftsvømming kan fortsette til glede for unge og eldre utøvere.

Nå er det snart klart for årets årsmøte og vi trenger å få inn noen nye personer til å drive dette arbeidet videre. Klubben har vært godt drevet over mange år, men vi trenger flere engasjerte voksne for å bygge videre på dette arbeidet. Vil du bidra til at barn og voksne i Fet fortsatt skal kunne svømme, både for å ha det gøy men som en livsnødvendig ferdighet?

De som er på valg er som følger:

  • Leder
  • Økonomiansvarlig
  • Sekretær
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • 3 medlemmer til valgkomiten

Har du spørsmål er det bare å kontakte valgkomiteen: Inge Fosberg 97022276 eller Gry Haugnes 41503379. Eller styrets leder, Jørn Heigum 90138826. Årsmøtet skal avholdes onsdag 28.03.2018 kl 19:00 i Fet rådhus og valgkomiteen ber om at du tar kontakt med en av oss så snart som mulig.